PRESSMEDDELANDE

2020-10-26

Under föregående vecka valde Larmteknik i Stockholm AB att gå samman med Nordic LEVEL Group.

  • Vi ser en stor efterfrågan på kvalitativa säkerhetssystem från våra befintliga kunder och marknaden i övrigt växer snabbt. Förvärvet av Larmteknik är därför logiskt och samtidigt för LEVEL strategiskt viktigt. LEVEL och Larmteknik har samarbetat under ett antal år och det är helt logiskt att vi nu får chansen att arbeta ännu närmare varandra. Fantastiskt roligt att nu komplettera gruppens förmåga inom detta område. Larmteknik är ett kanongäng och det ska bli så kul att välkomna dem i vårt team kommenterar Stefan Dejemyr, VD för Nordic LEVEL Group.

Larmteknik är en modern och kvalitativ hög leverantör av säkerhetslösningar, företaget grundades redan 1989. Med bas i Stockholm levererar Larmteknik allt från enklare säkerhetslösningar till mer avancerade och integrerade säkerhetssystem.

  • Att bli ett av flera starka bolag inom Nordic LEVEL Group känns som en spännande utmaning och helt rätt steg för att Larmteknik ska kunna vidareutvecklas med bibehållen kvalitet. Vi skapar nu ett starkt erbjudande tillsammans, som möter framtidens efterfrågan och skapar ett högt värde för våra gemensamma kunder. Som en del av Team LEVEL kan vi kombinera våra produkter och tjänster med branschens mest kvalitativa rådgivning. Vi kommer jobba precis som vanligt och övergången blir därför enkel. Det känns som ett oslagbart koncept, säger Ola Lindqvist, VD för Larmteknik.
  • Förvärv av kompletterande verksamheter är en grundläggande del av Nordic LEVEL Groups tillväxtstrategi. Vår tillväxt byggs i grunden organiskt men vi söker aktivt efter förvärv och får samtidigt förfrågningar från entreprenörer som önskar bli en del av koncernen. Med god branschkunskap och väl upparbetade rutiner för förvärv har vi de senaste åren integrerat ett antal bolag i verksamheten på ett tryggt och smidigt sätt. Vi kommer inte ändra någonting i grunden i Larmteknik utan komplettera, avlasta och stötta med koncernens gemensamhetsresurser, på detta sätt kommer Larmteknik kunna svara upp mot den ökade efterfrågan med bibehållen kvalitet och effektivitet tillägger Thomas Lundin, styrelseordförande i Nordic LEVEL Group.

Nordic LEVEL Group har i affären förvärvat 100% av aktierna i Larmteknik.

Nordic LEVEL Group är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud – Allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, bevakning och personskydd, säkerhetsteknik & facility services. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från stora myndigheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden. Vi strävar efter den högsta kvaliteten och har glädje och passion i allt vi gör.

www.nordiclevelgroup.com

www.larmteknik.se

Kontakt

Stefan Dejemyr VD, Nordic LEVEL Group

stefan.dejemyr@nordiclevelgroup.com

+46 70 354 80 72

Ola Lindqvist VD, Larmteknik i Stockholm AB

ola.lindqvist@larmteknik.se
+46 70 899 30 30

#weLEVELlife