PRESSMEDDELANDE

2021-03-02

Nordic LEVEL Group stärker sitt grepp om säkerhetsmarknaden

Nordic LEVEL Group genomför ytterligare ett strategiskt förvärv och tar från och med 9 mars över bolagen Estate Bevakning AB och Estate Parkering AB. Förvärven genomförs i samband med att Primär och Estate konsoliderar verksamheten under varumärket Primär med fokus på servicesektorn.

”LEVEL har stor efterfrågan på dessa tjänster från befintliga kunder och vi ser att marknaden utvecklas i rasande fart. Vår plan är att etablera en robust plattform för expansion inom bevaknings- och parkeringsområdet och vi ser stor potential i verksamheterna för att såväl komplettera befintlig verksamhet som att bygga vidare på. Vi är övertygade om att bolagen kommer passa väl in i vår kultur och att vi har rätt kompetens och erfarenhet att syresätta bolagen med” kommenterar Jesper Arkinger VD, för LEVEL Security.

Estate Bevakning är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag och har bedrivit bevakningsverksamhet sedan 2009. Estate Parkering grundades redan 2006 och bolagen har idag primärt fokus på Stockholms län med ca 250 medarbetare. Bolagens omsättning 2020 uppgick till cirka 140 miljoner kronor med lönsamhet. Bolagen blir nu en del av Nordic LEVEL Group som efter förvärven omsätter ca 200 miljoner kronor och sysselsätter ca 300 medarbetare. Utöver nya kompetenta medarbetare tillför verksamheterna en ny intressant kundgrupp som ger möjligheter att nå ut till nya marknader som passar väl med LEVELs visioner.

”Det känns väldigt bra och naturligt att lämna över verksamheterna i trygga händer hos LEVEL. I LEVEL får våra medarbetare och kunder en renodlad säkerhetsleverantör som tillför såväl strategisk och operativ kompetens och erfarenhet. Detta ger bolagen en trygghet och en god möjlighet att utvecklas och ta nästa steg. Vi avyttrar bolagen som en naturlig del i vår egen utveckling då vi väljer att samla våra bolag under varumärket Primär och fokusera på våra kärntjänster. Vi ser fram emot att samarbeta med LEVEL som fortsättningsvis kan komplettera vår leverans när kunderna har behov av säkerhetsrelaterade tjänster” kommenterar Linda Aidanpää Baronnet, VD Estate Group Sverige.

Nordic LEVEL Group tar med förvärven en bredare roll på marknaden med ett starkare erbjudande och följer sin vision att etablera en kvalitativt och erfarenhetsmässigt oslagbar leverantör av säkerhetstjänster på den skandinaviska marknaden.

”Med förvärven tar Nordic LEVEL Group en bredare roll på en marknad där vi har stor kunskap och erfarenhet. Förvärv av kompletterande verksamheter har sedan starten varit en grundläggande del av LEVELs tillväxtstrategi. Vår tillväxt har i grunden byggts organiskt parallellt med tidigare strategiska förvärv. Dessa två förvärv är av lite större dignitet och starten på nästa fas i koncernens utveckling. Välkomna Estate Bevakning och Estate Parkering till Team LEVEL, det blir bra det här” tillägger Thomas Lundin, styrelseordförande i Nordic LEVEL Group.

Från vänster till höger: Jeanette Lesslie, VD LEVEL Facility Services, Torbjörn Christiernsson, VD LEVEL Security Advisory, Jesper Arkinger, VD LEVEL Security, Thomas Lundin, Styrelseordförande LEVEL-gruppen och Anders Nyberg, Operativ chef LEVEL Security och ansvarig för interimsorganisationen  

Nordic LEVEL Group är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud – Allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, bevakning och personskydd, säkerhetsteknik & facility services. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från stora myndigheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden. Vi strävar efter den högsta kvaliteten och har glädje och passion i allt vi gör.

Pressbilder:

Högupplöst Bild LEVEL (svartvit)

Högupplöst Bild LEVEL (färg)

Hemsidor:

www.nordiclevelgroup.com

www.nordiclevelgroup.com/security/

Kontakt:

Thomas Lundin, Styrelseordförande LEVEL-gruppen
+46 70 866 25 00
thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Jesper Arkinger, VD LEVEL Security
jesper.arkinger@nordiclevelgroup.com
+46 72 550 73 10

Anders Nyberg, Operativ chef LEVEL Security och ansvarig för interimsorganisationen
anders.nyberg@nordiclevelgroup.com
+46 70 787 16 86

#weLEVELlife