Vi är superglada över att kunna meddela att Olav Thon Gruppen har gett Estate Bevakning AB (en del av Nordic LEVEL Group) ett förnyat förtroende att från och med 1 april leverera bevakningstjänster till Sollentuna Centrum. Estate bevakning har under många år haft detta uppdrag men har under en period varit ersatt av en annan aktör. Nu byter alltså beställaren tillbaka till Estate som i samarbete med beställaren och övriga aktörer kommer verka för ökad trygghet och säkerhet för såväl besökare som hyresgäster.

– Vi är oerhört stolta över att vi så snabbt efter förvärven av Estate lyckas återvinna ett så viktigt ordningsvaktsuppdrag. Handelssegmentet har historiskt varit ett kärnsegment för Estate och detta är första steget i vår ambition till ett återtåg. Vi kommer lyhört arbeta nära beställaren, polis och kommun för att verka för ett tryggt och säkert Sollentuna centrum.

 

 

#weLEVELlife