Förändringen görs samtidigt som Confidence utvecklar den operationella modellen och etablerar ny ledningsorganisation efter förvärvet av Nordic LEVEL Group.


Efter framgångsrikt arbete som grundare, VD och ägare av Actsec-bolagen lämnar Torbjörn Christiernsson över VD-rollen för Nordic LEVEL Security Advisory till Jeanette Lesslie Wikström. Timingen är perfekt. Efter att framgångsrikt ha integrerat Actsec i Nordic LEVEL Group och utvecklat verksamheten till nästa nivå kliver Torbjörn in i en övergripande roll som Business developer/Senior advisor och tar sig an ett prioriterat uppdrag med fokus att integrera rådgivning och dess tjänster i alla divisioner samt även hos den nya koncernens kunder. Torbjörn kommer arbeta med koncernchef, CCO och samtliga divisionschefer för att öka tillväxten i hela koncernen. Affärsutveckling och cross-selling är givna förutsättningar i den tillväxtresa vi nu står inför.

Vi välkomnar Jeanette och Torbjörn i sina nya roller.

Jeanette Lesslie Wikström och Torbjörn Christiernsson

Mer finns att läsa i Pressmeddelande på Cision (länken öppnas i ny sida).

#weLEVELlife #Confidence

 För mer information kontakta:

Info@nordiclevelgroup.com

#weLEVELlife