BEVAKNING

 

HELHETSLEVERANTÖR

LEVEL Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster som erbjuder bevakningstjänster i kombination med säkerhetsteknik.

Som en del av Nordic LEVEL Group har vi lång och bred branscherfarenhet och är en kvalitativt och erfarenhetsmässigt oslagbar leverantör. Med kunderna i fokus, både privata, företag och myndigheter, har vi som mål att vara marknadsledande inom våra kärnsegment. Vi kan och vill bidra, det tycker vi är grunden till god samhällsbyggnad!

FOKUS

Vårt fokus är nöjda kunder och medarbetare, så skapar vi kvalitet. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och beställare för att säkra kundnöjdhet och leverans, våra driftschefer och arbetsledare finns nära verksamheten och leder den dagliga verksamheten.

Vi ställer höga krav på våra medarbetare. Engagemang, lyhördhet och hög servicekänsla – det är grunden för vår kvalitet. Dessutom är kommunikation och motivation grundläggande för all vår verksamhet.

 

DET SJÄLVKLARA VALET

LEVEL Security skall vara det självklara valet inom våra kärnsegment:

  • Kritisk infrastruktur
  • Transportsäkerhet
  • Fastighet
  • Offentliga miljöer
  • Personskydd
  • Evenemangssäkerhet
  • Parkeringstjänster

CERTIFIERAD VERKSAMHET

Verksamheten är ISO 9001:2015 certifierad och vi gör bakgrundskontroller på vår personal och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Ekonomisk granskning och drogtest utan anmärkning är en förutsättning för att få vara en del av vårt team.

Följ oss på våra sociala medier

#weLEVELlife