OM OSS

 

LEVEL är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud – Allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, bevakning och personskydd & facility services. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden. Vi strävar efter den högsta kvaliteten och har glädje och passion i allt vi gör.

#weLEVELlife

Vi samlades runt en idé. Under de senaste två åren har en fantastisk gemenskap börjat ta form. Från olika delar av säkerhetsbranschen, myndigheter och privata organisationer gav sig ett antal entusiastiska och energiska individer oberoende av varandra ut i osäkerhetens land för att pröva lyckan som entreprenörer.

Ovetandes delade vi en vision och av olika anledningar, planerade så väl som genom slumpen, möttes vi på marknaden och beslöt oss successivt för att göra gemensam sak.

Visionen var enkel – Etablera en kvalitativt och erfarenhetsmässigt oslagbar leverantör av säkerhetstjänster på den skandinaviska marknaden. Vi skulle visa att säkerhet inte bara var en kostnadsfaktor utan en självklar och viktig förutsättning för att utveckla varje organisations kärnverksamhet, nå ökad effektivitet och ett förbättrat resultat.

Vi var alla övertygade om att nyckeln till framgång var att sätta samman det bästa teamet, med de bästa medarbetarna och etablera den bästa kulturen. Vi visste att nyckeln till framgång låg i att sätta laget före jaget och i att sätta balansen mellan det privata och yrkeslivet. Att etablera den gränslösa- och digitala arbetsplatsen långt från 8-17 på ett fysiskt kontor var en förutsättning för att lyckas. Att implementera ett modernt och utvecklande ledarskap med frihet under ansvar där stor vikt läggsvid medarbetarnas kreativitet och förmåga att påverka organisationens utveckling. Att sätta kunderna men framförallt medarbetaren i centrum och lyfta fram individen för att bygga laget. #weLEVELlife

Det har såklart varit en utmaning som heter duga. Att från ingenting bygga en verksamhet som kan sysselsätta och försörja medarbetare, att skaffa den första kunden som ser potentialen och vill och vågar satsa på en liten ny aktör.

Att rekrytera och vinna förtroende hos nya medarbetare som vågar hoppa på ett nytt tåg och som tror på planen. En tid av osäkerhet och tvivel mixat med en oslagbar känsla av att ha allt i egna händer och förmågan att bygga det man själv vill och tror på. Lyckan när det börjar rulla och ta form, när det växer och utvecklas. Att få förtroende att leverera till kund och den obeskrivliga pay-off’en att få positiv feedback på det som levereras. Att utmanas och våga utvecklas och vid motgång välja nya vägar för att bli bättre.

Vi är långt ifrån klara med vår resa, den har bara börjat, men att efter två år stanna upp och i dessa oroliga och utmanande tider reflektera känns både nödvändigt och viktigt. Timing är allt, brukar det sägas och vi är oerhört stolta och glada över att LEVEL på kort tid lyckats etablera en stark och storleksmässigt stabil aktör på den svenska säkerhetsmarknaden. Vi känner att vi har goda förutsättningar att nå våra högt uppsatta mål, att tillsammans med medarbetare och kunder kämpa oss igenom dessa svåra tider för att gå en ny dag till mötes. Att stötta varandra, nå uthållighet och att utvecklas till det bättre.

På LEVEL sätter vi stor vikt vid att vara en del av samhället, att engagera oss ideellt och att fylla en för samhället viktig roll. Vi vill inte ersätta utan komplettera, vi vill stötta och syresätta, finnas till hands när interna resurser inte räcker till och bidraga med vår erfarenhet där den kan komma till nytta.

Vårt team har vuxit och vi har adderat kunskap och leveransförmåga, det bubblar i gänget och vi ser fram emot att ta marknaden med storm när krisen viker och vi återgår till normalläge. Fram till dess kommer vi kämpa och ställa våra resurser till förfogande för att hjälpa våra kunder och samhället att klara sig genom detta på bästa möjliga sätt.

LEVEL.
#weLEVELlife

TEAM LEVEL

Vi är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud. Allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, bevakning och personskydd, säkerhetsteknik & facility services. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden. Vi strävar efter den högsta kvaliteten och har glädje och passion i allt vi gör.

#weLEVELlife