PERSONSÄKERHET

 

Personsäkerhet för medialt exponerade personer

Medialt exponerade personer blir i högre grad föremål för hat, hot, trakasserier och bedrägerier och tillbringar ofta tid borta från sina familjer. Levels personsäkerhetsprogram inleds med förebyggande skyddsåtgärder anpassade efter personens riskexponering, därefter beredskap 24/7 365 där en flexibel, dedikerad och senior säkerhetskonsult med lång erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten bistår med rådgivning, stöd och operativa insatser om en incident skulle inträffa. Vi arbetar kontinuerligt med personsäkerhet för bl a förtroendevalda tjänstemän, mediaprofiler och utsatta företagsledare.

Vid resor bistår vi genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan, samt på plats kvalitetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser. Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

 

 

Spread the love