PERSON- & FAMILJESÄKERHET

 

ANALYS RÅDGIVNING SKYDD

KOMPETENS, KVALITET & INTEGRITET

Inom LEVEL besitter vi unika kompetenser inom många områden. Vi arbetar ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv,
där vi många gånger med enkla medel, identifierar och förebygger de säkerhetsrisker som finns. Vi är som företag
transparanta och som personer inlyssnande. I många fall handlar oron hos våra kunder om en upplevd otrygghet andra
gånger om reella hot. Med vår kompetens och erfarenhet analyserar vi lägesbilden och skräddarsyr ett upplägg som
möter det faktiska behovet.

Hos LEVEL strävar vi alltid efter högsta kvalitet i allt vi gör.
För oss är det personliga mötet viktigt och i våra uppdrag
värnar vi alltid om våra kunders intigritet.

MEDVETENHET SÄKERHET & TRYGGHET

 

Syftet med LEVELs person- & familjesäkerhetsprogram är att göra en genomlysning av säkerhetsläget hos berörda personer för att identifiera områden där eventuella ökade skyddsåtgärder rekommenderas.

Målet är att få en lägesbild kring säkerhetsläget och ge råd hur kunden kan minska sårbarhet och öka säkerhetsmedvetenhet för att på så sätt förebygga eventuella framtida incidenter och skydda kunden.

PERSON- & FAMILJESÄKERHET

 

LEVELs personsäkerhetsprogram består av två delar:

LEVEL 1 är grunden till arbetet och inleds med förebyggande säkerhetshöjande åtgärder anpassade efter personens riskexponering. Därefter finns möjlighet att teckna ett löpande säkerhetsavtal – LEVEL 2.

LEVEL 2 ger tillgång till beredskap 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, där en flexibel, dedikerad och senior säkerhetskonsult med lång erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten bistår med rådgivning, stöd och operativa insatser om en incident skulle inträffa.

Vi arbetar kontinuerligt med personsäkerhet för bl a förtroendevalda tjänstemän, mediaprofiler och företagsledare.

Vår erfarenhet är att det lönar sig att vara proaktiv för att slippa vara reaktiv.

RESOR

Vid resor bistår vi genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan, samt på plats kvalitetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser. Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

UTLANDSBOENDE

LEVEL finns i dagsläget även representerade i Portugal och Spanien där vi erbjuder samma tjänster som i Sverige. Våra seniora säkerhetskonsulter är förankrade i såväl nationella som regionala säkerhetsutmaningar och arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och rutiner för t.ex husockupationer.

Kontakta oss för mer information 

 Tel: 08-634 04 15         E-mail: info@nordiclevelgroup.com

#weLEVELlife