BRANSCHENS MEST ERFARNA SÄKERHETSRÅDGIVARE

Security Advisory består i dagsläget av drygt 20 seniora säkerhetsrådgivare med kontor i Stockholm men med hela världen som verksamhetsområde. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära – och militära specialenheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom exempelvis krispsykologi, akutsjukvård, cyber-säkerhet och fysisk säkerhet.

#weLEVELlife

VÅRA TJÄNSTER

RÅDGIVNING

Vi kan komplettera och stötta befintliga säkerhetsorganisationer i offentliga och privata verksamheter och agera inhyrd säkerhetschef där behov finns.

SKYDD

Vi levererar trygghet när det finns en hotbild mot person eller företag. Vi säkerställer de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och möjliggör affärer.

 

UTBILDNING

LEVEL genomför utbildningar i säkerhet och trygghet. Det kan röra sig om säkerhetsmedvetande på kontoret, D-HLR, hot- & våldsutbildningar, till hur man bör agera och tänka i en högriskmiljö.

 

VISSELBLÅSARTJÄNST

Vi erbjuder en komplett tjänst för whistleblowing (visselblåsning) som inkluderar möjligheten för personal att helt anonymt lämna uppgifter som uppmärksammar allvarliga oegentligheter i verksamheten.

PERSONSÄKERHET

I syfte att höja individers säkerhet i erbjuder vi en bred variation av tjänster för företag så som stöd vid incidenter, fastighetsbesiktning och riskbedömningar. Vi erbjuder även personsäkerhetshöjande åtgärder för företagsledare och offentliga personer.

 

KRISLEDNINGSÖVNING

Vi lever i en globaliserad värld där händelser långt ifrån Sverige snabbt utvecklas till en kris där företag som inte övat krisledning snabbt hamnar i underläge med katastrofala konsekvenser för varumärke, drift och kontinuitet.

 

BAKGRUNDSKONTROLLER

Att göra en bakgrundskontroll är en enkel åtgärd för att minska riskerna vid t ex en rekrytering. En felaktig rekrytering blir ofta kostsam, men den kan också orsaka företaget stor skada om fel person får tillgång till affärskritiska uppgifter. 

FÖRETAGSÄKERHET

Genom att ingå ett säkerhetsavtal inleds ett nära samarbete med företag och organisationer där säkerhet är en strategiskt viktig fråga.

 

UTREDNINGAR & ANALYS

Vårt utredningskoncept innebär ett systematiskt och strukturerat sätt att angripa för kunden uppkomna säkerhetsproblem, ex. incidenter eller olika typer av personal- eller kundrelaterade problem. 

 

TEAM LEVEL

Vi är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud. Allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, bevakning och personskydd, säkerhetsteknik & facility services. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden. Vi strävar efter den högsta kvaliteten och har glädje och passion i allt vi gör.

ARBETA PÅ LEVEL

LEVEL växer. Nu behöver vi fylla på med rätt personer. Har du drivet och ett genuint intresse för säkerhet- och servicetjänster? Läs mer här!

Skicka gärna en spontanansökan till:
rekrytering@nordiclevelgroup.com

 

#weLEVELlife