TEKNIK SOM GER TRYGGHET, SINNESRO OCH VÄLBEFINNANDE

EXPERT PÅ INTEGRERADE SÄKERHETSSYSTEM

LEVEL är experter på integrerade säkerhetssystem och erbjuder projektering, installation, driftsättning, utbildning, serviceavtal och efterservice. Vi hjälper privatpersoner, företag och offentlig sektor med deras behov av kompletta skydd mot inbrott, stöld och överfall.

KVALITET, TRYGGHET OCH KUNSKAP

Du bemöts med vår samlade kunskap och erfarenhet, det är tryggheten med en rutinerad aktör med över 30 år i branschen. Vårt arbete sker med hög kvalité, god servicegrad och stor lyhördhet. Kompetensutveckling i samtliga delar av verksamheten har högsta prioritet hos oss. Tillsammans med våra leverantörer kombinerar vi nytänkande med yrkesskicklighet och gör kundens behov och förväntningar till våra. Tack vare vår säkerhetstekniska bredd kan vi ta ett helhetsansvar för såväl funktion som kvalitet, också när installationen rör flera olika teknikområden. Vi är med dig genom hela processen.

PROJEKTERING

Tillsammans med dig som kund projekterar vi utifrån tre huvudfrågor:

  • Vad är behoven och syftet?
  • Vilka krav finns från myndigheter, försäkringbolag etc?
  • Vilken funktion passar bäst för det som skall skyddas?

Valet av larm är personligt så för att underlätta så erbjuder vi personlig service via telefon och hembesök, allt för att göra det så smidigt som möjligt för dig. Med en gemensam bild av behov och funktion föreslår vi den teknik som bäst löser ditt behov.

PROJEKTLEDNING & INSTALLATIONSSAMORDNING

En enda partner att vända er till – en partner som tar ett helhetsgrepp om alla säkerhetstekniska installationer i era fastigheter.

UTBILDNING

När installationen är klar utrustar vi dig med de kunskaper du behöver för att driva din säkerhetsanläggning.

SERVICEAVTAL

Med ett serviceavtal utför vi regelbunden översyn av er säkerhetsteknik, med de funktionskontroller och intervall som just er teknik kräver. Ni lämnar helt enkelt över ansvaret för detta till oss. Vi utför allt från akuta jourjobb till planerade underhållsarbeten. 

CERTIFIERING OCH MILJÖ

Vi ser kvalitet och trygghet som en självklarhet och är SSF 1015 miljö- och kvalitetscertifierade via SBSC, SWEDAC. Certifieringen säkerställer att vi är en leverantör av hög kvalitet att prioritera för tex känsliga miljöer och upphandlingar.

Miljöarbetet står aldrig still och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi uppfyller myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar och vi styr våra inköp mot det miljövänligaste alternativet. Miljö finns i både stora och små handlingar och för att få genomslag är det viktigt att varje medarbetare förstår miljökonsekvenserna och har kunskap att göra rätt val.

Följ oss på våra sociala medier

#weLEVELlife