UTBILDNING

 

Viktigt på riktigt

Att regelbundet genomföra utbildningar med personalen är en viktig del i att förankra säkerhetsarbetet i organisationen. Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom både fysisk och digital säkerhet och för både företag och privatpersoner.

Merparten av våra utbildningar skräddarsys för att passa in i och motsvara förväntningarna för varje enskild organisation utifrån den övergripande säkerhetsstrategin. Våra utbildningar kan erbjudas både som föreläsningar och utbildningar. Om du saknar något specifikt område nedan och som är inom säkerhetsområdet, vänligen kontakta oss så föreslår vi en anpassad lösning efter era behov.

Vi varierar teoretiska pass med gruppuppgifter, praktiska övningar och verklighetstrogna scenariospel. Våra instruktörer är ledande i branschen med lång erfarenhet från bland annat polisiära och militära specialenheter.

HOT & VÅLD

Vi erbjuder en hot & våldsutbildning där fokus läggs på att lära sig konfliktreducerande samtalstekniker för att de-eskalera en hotfull situation innan den övergår till att bli våldsam. Deltagarna får även möjlighet att öva samtalsteknikerna genom anpassade scenarioövningar. Utbildningen innehåller även riskidentifiering, vad man rent juridiskt får göra i en hotfull situation men även vad man bör göra samt strategier för den enskilde ifall en situation eskalerar till att bli våldsam.

HÖGRISKMILJÖ & RESESÄKERHET

Vid resor till “högriskmiljöer/-länder” har vi stor vana att utbilda personal i förebyggande syfte. Vi har koncept samt expertkompetens att utbilda inför dessa typer av resor, antingen som HEAT (Hostile Environment Awareness Training) eller som skräddarsydda utbildningar.

SJUKVÅRD

Att träna och öva akutsjukvård regelbundet ökar sannolikheten att agera rätt om man själv eller annan person blir skadad. Vår utbildning lägger en ordentlig grund i akutsjukvård med teori, praktik och realistiska övningar där deltagarna får öva med relevant och effektiv utrustning.

KRISLEDNINGSÖVNING

Vi lever i en globaliserad värld där händelser långt ifrån Sverige snabbt utvecklas till en kris där företag som inte övat krisledning snabbt hamnar i underläge med katastrofala konsekvenser för varumärke, drift och kontinuitet. Även små lokala eller interna händelser kan få stora konsekvenser på verksamheten om förberedelser saknas.

Vi erbjuder en mycket konkurrenskraftig krisledningsövning på en hanterbar nivå som sedan kan följas upp med mer avancerade övningar för att utveckla och fördjupa kunskapen kring krisledning.

SKOLSÄKERHET & PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

Våra tjänster resulterar i en hög mental förberedelse. Förberedelser i syfte att säkra och trygga. Vår verksamhet är indelad i olika huvudområden. Vanligtvis tar vi ett helhetsgrepp med insatser utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Trygga medarbetare har mod och en förmåga att agera då situationen kräver.

En tydlig väg framåt mot en tryggare och säkrare skola eller verksamhet börjar många gånger i en kollektiv förståelse och samsyn om hur vi som medarbetare ska agera i svåra situationer. En samsyn som klargör hur, när och med vem vi bör agera för att hantera en plötslig uppkommen situation.

#weLEVELlife