VISSELBLÅSARTJÄNST

När något inte är rätt

Genom ett strategiskt samarbete med WhistleB erbjuder Level en komplett tjänst för whistleblowing (visselblåsning) som inkluderar möjligheten för personal att helt anonymt lämna uppgifter som uppmärksammar allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Genom att använda en tredje part för whistleblowing ökar förtroendet och effektiviteten för funktionen samtidigt som det erbjuder en professionell mottagare som effektivt hanterar, filtrerar och utreder information som lämnas.

Kontakta visselblåsaransvarig Daniel Nordskott för mer information.

#weLEVELlife